Η Μαρίνα Κατσαρή στο βενεζουελάνικο μουσικό site ”A pedal Y Bomba”

Παραμυθίες και Jose Delgado Paiva

http://apedalybomba.wix.com/apedalybomba#!La-VenezuelaSonora-en-Chipre-/czer/279BCF5A-9693-4480-8626-424E4C5CAFFD

Μια συζήτηση από …αλλού με τον Jose Delgado Paiva!