Σεμινάριο αφήγησης στο ΘΟΚ – Εργαστήρια της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου

ImageStream

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Πληροφορίες: 22864320, mmaleni@thoc.org.cy .
Δηλώσεις συμμετοχής: 77772717.