Το παραμύθι των συναισθημάτων-Ραδιοφωνικές μουσικές αφηγήσεις

Παραμυθίες, Φέγγαρος 2014

Από την σειρά μουσικών ραδιοφωνικών αφηγήσεων ”Αλήθεια…όχι παραμύθια”,

όπως παρουσιάστηκαν μέσω του ρ/σ Στο Κόκκινο 107,7 (Πάτρα,Ελλάδα)

Το παραμύθι των συναισθημάτων

Μουσική: Jean “DjangoReinhardt, Edith Piaf